Om oss - Annomen Oy

Annomen Oy grundades 2012 av Aarne Nenonen. Aarne Nenonen har stor erfarenhet av inkassobranschen såväl som finska affärslivet.

Tio år av arbete inom försäljning och kundrelationer för några av de stora varumärkena på den finska marknaden gjorde Aarne uppmärksam på de potentiella dilemma som en otillräcklig kreditkontroll kan orsaka. Denna insikt bidrog till att Aarne år 2000 beslöt att byta bana – och han började arbeta med skuldhantering. I rollen som försäljningschef hos Kreditstyrning Oy, omnämnd Lindorff Oy 2003, såg Aarne såväl behov, som brister, i hantering.

År 2004 startade Aarne sitt eget företag – Jeremidas Oy. Företaget växte kontinuerligt och stadigt. År 2008 visade Ok Perintä Oy intresse för Jeremidas Oy och efter ett långvarigt uppvaktande beslutade Aarne att anta deras erbjudande och sälja Jeremidas Oy.

Aarne verkade i det nya, sammanslagna, företaget under fyra år som försäljningsdirektör, för att därpå starta sitt eget företag än en gång.

Och nu, 2012, börjar historien om Annomen Oy

Annomen Oy fick en snabb och mycket framgångsrik start. Och det har fortsatt på samma sätt de senaste tio åren, med bland andra kunder som Svea Ekonomi och Intrum.

Annomen Oy är idag baserat på två tydliga värden:
  • Aarnes erfarenhet och kunskap om sina kunder och deras verksamhet
  • Aarnes grundläggande övertygelse om att en sund kreditkontroll kan förhindra att klientens kund, onödigtvis, blir skuldsatt

Annomen Oy är idag en kvalificerad, välrenommerad och personlig inkassobyrå.