Ditt inkassobolag

Har du fått ett brev om en skuld?

Om du har fått ett inkassobrev från oss hittar du här mer information om vad du bör göra om du har en skuld som du inte kan betala, om du vill betala av eller om du vill ha mer information om skulder och inkassoprocessen rent generellt. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Läs mer

Nyheter

Positivt besked om inhibition – tydlig signal från domstolen

Till vår stora glädje har Förvaltningsdomstolen enhälligt beviljat oss inhibition avseende beslutet att neka oss vår ansökan om licens för inkassoverksamhet. Vi är oerhört glada över beslutet, vilket innebär att vi nu kan driva vår verksamhet vidare under tiden överklagan hanteras.

Verksamheten fortsätter

Regionförvaltningsverket har idag, onsdagen den 30 oktober, godkänt vår ansökan om inhibition vilket innebär att avslaget på vår licensansökan skjuts upp.

Beslutet gör det möjligt för oss att fortsätta vår verksamhet tills saken har blivit omprövad och beslut har fattats. Detta säkerställer den dagliga driften och hanteringen av våra kunders och gäldenärers ärenden.

Vi uppskattar det stöd både kunder och gäldenärer har visat och är otroligt tacksamma för det fortsatta förtroendet.

Ansökan om nya licens

På grund av nya bestämmelser har alla inkassoföretag i Finland varit tvungna att ansöka om förnyad licens. Den regionala statsförvaltningsbyrån (AVI) hanterar dessa ansökningar. Annomen Oy har fått besked att man inte får förnyad licens. Det främsta skälet är företagets solvens under åren 2015-2017.

Vi är förvånade över beslutet som bygger på gamla finansiella siffror. Dessa återspeglar inte det lönsamma och ekonomiskt stabila företag som Annomen är idag. Vi är mycket besvikna med motivet för beslutet och kommer därför att överklaga det.

Detta är en mycket beklaglig situation som vi strävar efter att lösa så snart som möjligt.

Har du fått ett brev från oss?

När du, som gäldenär, får ett brev från Annomen Oy bör du behandla det som du normalt gör med en fordran. Vi har nu börjat hantera de ärenden vi har tagit över från Alektum Oy. Alla skulder som Annomen Oy har erhållit från Alektum Oy har godkänts för hantering av oss av respektive kund.

Skulle du ha en fråga om ett specifikt brev som du har fått eller om du undrar över något annat, så tveka inte att ringa oss på +358 9 23134850Vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa dig och svara på din fråga.

Annomen Oy tar ett beslutsamt och expansivt steg och utökar sin verksamhet

Annomen Oy är stolt att meddela ett stort steg framåt, då vi nu tar över Alektum Oy:s verksamhet. Annomen Oy kommer att vara en av de ledande inkassobyråerna i Finland när vi idag, den fjärde februari, förvärvar Alektum Oy:s tillgångar.

Annomen Oy kommer nu att ha mycket omfattande kvantitativa möjligheter att hantera våra kunders ärenden med hög kvalitet. Både avseende personalstyrka och avseende datakapacitet blir Annomen genom denna satsning en ledande finländsk inkassoverksamhet – redo för ytterligare affärer.

Våra tjänster

Inkasso

Med din kund i fokus driver vi inkassoprocessen från start till mål för att du ska få betalt för dina fordringar och samtidigt ha en fortsatt god relation med din kund.

Kreditupplysning och beslutsstöd

Låt oss sålla fram alla kunder du kan göra bra affärer med. Även sådana som dröjer lite med betalningen. Vi kan ge dig värdefulla kundinsikter för relevant beslutsstöd.

Finansiella lösningar

Vi erbjuder enkla och kostnadseffektiva finansiella lösningar. Vi avlastar dig administrativt, skapar bättre kassaflöde och ger möjlighet till sund kreditgivning. Du kan i stället lägga fokus på dina kunder och frigöra resurser för att stärka din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Annomen Oy
Energiakatu 4
00180 Helsinki

Telefon: +358 9 23134850
E-post: info@annomen.fi
www.annomen.fi